Hasiace prístroje

  • predaj prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov

  • odborné kontroly a servis hasiacich prístrojov


Hydranty

  • odborné prehliadky požiarnych vodovodov

  • opravy

  • nový materiál

  • hadice

  • ventily

  • spojky

  • hydrantové skrine